Skala fra det faktiske, via det potensielle, til det helt innbilte

Vi (spesielt mektige aktører, men også vanlige individer) må forholde oss til stadig mer hypotetisk. Skillet mellom det potensielle og det faktiske, det mulige og det virkelige, blir stadig tynnere og mer forvirrende. Og denne flytende overgangen går helt ned til de helt innbilte, rent spekulative skisse-tanker. Vi trenger et kart. En skala med nivåer med navn, så vi kan kommunisere nyansene.

About these ads


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.